Universitat de Barcelona

Màster de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Accions de suport i d'orientació

Accions i informacions prèvies a la matrícula: El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) disposa d'una adreça de contacte i una web de Preguntes Freqüents en relació als Màster Oficials.

Accions a l’inici del Màster

Des de la coordinació del Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria, es mantenen les entrevistes d’orientació a l’alumnat amb la finalitat de guiar-los sobre l’itinerari que s’adapta millor a les seves necessitats, així com clarificar dubtes respecte al contingut d’algunes de les assignatures optatives sobre les que tenen interès en triar, si han d’escollir temps complert o parcial, la modalitat de pagament, etc. Per tant, aquesta entrevista amb l’alumnat és una oportunitat per a tenir un contacte previ personal, conèixer els seus interessos acadèmics i necessitats.

La comissió de coordinació durant el primer dia del Màster realitza una jornada de benvinguda on hi participen: la coordinadora, la coordinadora acadèmica, el SED i el CRAI. L’objectiu d’aquesta jornada és informar del funcionament del Màster, del Campus Virtual, dels recursos dels quals disposen així com conèixer les persones de referència a les quals s’han de dirigir per a qualsevol dubte o problema.

Accions durant el desenvolupament del Màster

En el transcurs del estudis del Màster l’alumnat pot consultar a la pàgina web del màster i de l’espai de coordinació del màster al campus virtual on disposa de tota la informació que és d’interès formatiu per l’estudiant: beques, ajuts, normativa (acadèmica i econòmica de la matrícula de la UB), calendaris, horaris, entre d’altres.

També a través de l’espai de coordinació del màster, els estudiants poden fer arribar els seus dubtes utilitzant el fòrum, la qual cosa afavoreix una resposta ràpida i que arribi a tot l’alumnat, de primer i segon curs de la titulació. L’espai també es pot utilitzar per contactar amb la coordinació del Màster per concertar una tutoria.

Accions a la fase final del Màster

Al final del primer i segon curs de Màster es realitzen sessions presencials per avaluar el desenvolupament del màster i recollir els principals punts forts i febles tant relacionats amb la coordinació del Màster com amb la seva oferta formativa. 

Comparteix-ho: