Universitat de Barcelona

Màster de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Professorat

Coordinació d'assignatures de 1r curs

Assignatura

Coordinació

Professorat

Comunicació i Motivació

Teresa Lluch

Teresa Lluch
Montse Puig
Antonio Moreno
Zaida Anguera

 

Direcció i Lideratge

Pilar Delgado

Núria Cuxart
Rosa M. Alberdi
Carmen Ferrer
Marc Fortes

Mediació i Gestió de Conflictes

Sara Daví

Sara Daví

Sociologia i Salut

Oscar Guasch

Oscar Guasch

Gestió del Coneixement.
Bases Documentals

Miguel Angel Hidalgo

Miguel Angel Hidalgo

Qualitat Assistencial

Pilar Delgado

Ana Carpena

Direcció per Valors

Montserrat Montaña

Montserrat Montaña

Paradigmes i Models de cures
d'Infermeria

Pilar Delgado

Carmen Planas

Planificació Estratègica

Marta Romero

Mª Emilia Gil

Polítiques de Personal i legislació Laboral

Marta Romero

Ana Sedano

Polítiques de Salud i Economia

Carmen Planas

Carmen Planas
M. Eulàlia Juvé
Eva Melendo
Carmen Planas
M. Eulàlia Juvé
Eva Melendo
Marta Pastor
Antonio Val
Iria Caamiña

Teories i Tendències en Gestió

Carmen Planas

Carmen Planas

Sistema d’Organització
de Cures

Carmen Moreno

Carmen Moreno

Aplicacions de la
Bioestadística a la Salut (I)

Maribel Però

Maribel Però
Jaume Turbany

Gestió per processos

Pilar Delgado Xavi Riba

Pràctica Reflexiva

José Luis Medina José Luis Medina

Assignatura

Coordinació

Professorat

Investigació clínico-epidemiològica

Llúcia Benito

Llúcia Benito
M. Antonia Martínez
Cristina Esquinas

Mètodes i
Tècniques Qualitatives

Pilar Delgado

Pilar Delgado
Laura de la Cueva
Marta Romero

Evidència Científica

M. Antonia Martínez

M. Antonia Martínez
Dolors Rodríguez
Sergio Alonso

Anàlisis de dades qualitatives Marta Romero

Marta Romero
Pilar Delgado

Aplicacions de la
Bioestadística a la Salut (II)

Joan Guàrdia

Joan Guàrdia
David Leiva

Comunicació Oral
i Escrita de la Recerca

Elena Maestre

Elena Maestre
Eva Guix

Bioètica i Dret

Pilar Delgado

Montse Busquets

Gestió Pressupostaria

Lia-Tamar Sánchez

Lia-Tamar Sánchez

Plans Funcionals

Marta Romero

Jesús Esteve

Marqueting

Marta Romero Galo Quintanilla

Metodologia per a la Gestió
de les Cures

Jordi Adamuz

Jordi Adamuz
Maria Magdalena Lopez

Revisió Narrativa

Àurea Navarro

Àurea Navarro

Treball Final de Màster

Sergio Alonso

Sergio Alonso

Per visualitzar la trajectòria investigadora i docent del professorat, cliqueu aquí: Infermeria Recerca.

  
Marta Romero García

Professora agregada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria.  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0002-7093-5982

 

 

M. Antonia Martínez Momblan        

Professora agregada 

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola    d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona 

ORCID ID: 0000-0002-5364-5270

 

 

 

Montserrat Busquets Surribas

Professora externa

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria.  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

 

 

M. Teresa Lluch Canut

Catedràtica d’Infermeria Psicosocial i Salut Mental

Departament d’Infermeria de Salut Publica, Salut Mental i Maternoinfantil. Escola  d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0002-2064-8811

 

 

Pilar Delgado Hito

Professora agregada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria.  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0001-7077-3648

 

 

Montserrat Puig Llobet

Professora Agregada.

Dept. d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona.

ORCID ID: 0000-0002-3893-4488

 

 

Maribel Peró Cebollero

Catedràtica d’Universitat Contractada

Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa (secció de Psicologia  Quantitativa). Facultat de Psicologia

ORCID-ID: 0000-0002-8793-5284

 

  
Joan Guardia Olmos

Catedràtic d’Universitat

Departament de Psicologia Social & Psicologia Quantitativa. Facultat de  Psicologia. Institut de Neurociències. UB Institut de Sistemes Complexos.  Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0002-4275-9184

 

 

Elena Maestre Gonzalez

Professora col·laboradora

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria.  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID: 0000-0002-0278-0624

 

 

Llúcia Benito Aracil

Professora agregada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0002-9956-3633

 

 

 

Jesús Esteve Ferran

Professor extern

Director d’Infermeria de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi

 


 

Eulàlia Juvé Codina

Professora externa 

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria.  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID: 0000-0001-8655-5653
 

 


Núria Cuxart Ainaud

Professora externa

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria.  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona 


Ana Sedano Martínez

Professora associada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria.  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

 

 

Jaume Turbany Oset

Professor titular d’Universitat

Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0002-3025-1703

 

 

Zaida Agüera Imbernón

Professora associada

Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0003-4453-4939

 

 

Antonio R. Moreno Poyato

Professor lector

Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0002-5700-4315

 

 

Maribel González Samartino

Professora Associada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0001-6585-8014

 

 

Carme Planas Campmany

Professora externa

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0001-9840-0982

 

 

Ana Carpena Hernández

Professora associada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

 

 

 

M. Emilia Gil Girbau

Professora associada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0003-3936-6459

 

 

Galo Quintanilla Montenegro

Professor associat

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

 

 

 

Sergio Alonso Fernández

Professor lector

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0001-6969-9380

 

 

Óscar Guasch

Professor titular

Departament de Sociologia. Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de Barcelona.

ORCID 0000-0002-9373-4155

 

 

María Magdalena López

Professora associada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0001-7697-2699

 

 

Xavi Riba Có

Professor associat

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

 

 

 

Laura de la Cueva

Professora col·laboradora permanent

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0003-1578-1009

 

Sara Daví

Professora associada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

 

 

 

Laia Farras Permanyer

Professora associada

Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, secció de Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0002-2674-1101

 

 

Aurea Navarro

Professora agregada

Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica. Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

ORCID ID: 0000-0002-8286-9732

Comparteix-ho: