Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Accions de suport i d'orientació

Accions i informacions prèvies a la matrícula: El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) disposa d'una adreça de contacte i una web de Preguntes Freqüents en relació als Màster Oficials. Tota la informació es pot trobar a la web del SAE.
Accions a l’inici del Màster

Des de la Coordinació del Màster i a l’inici del curs, es realitza una Sessió d’Acollida i Benvinguda on hi participen: la Coordinació del Màster, Secretaria d’Estudiants i Docència del Campus Bellvitge, el Servei d’Atenció a l’estudiant (SED) i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Recerca (CRAI). L’objectiu d’aquesta jornada és informar del funcionament del Màster, del Campus Virtual, dels recursos dels quals es disposen així com conèixer les persones de referència a les quals s’ha de dirigir l’alumnat per a qualsevol dubte o problema.

En el transcurs del estudis l’alumnat pot consultar la pàgina web del màster i de l’espai de coordinació del màster al campus virtual on disposa de tota la informació que és d’interès informatiu i formatiu per l’estudiant: beques, ajuts, normativa (acadèmica i econòmica de la matrícula de la UB), calendaris, horaris, entre d’altres.

També a través de l’espai de coordinació, els estudiants poden fer arribar els seus dubtes utilitzant el fòrum, la qual cosa afavoreix una resposta ràpida i que arribi a tot l’alumnat, de primer i segon curs de la titulació. L’espai també es pot utilitzar per contactar amb la coordinació del Màster per concertar una tutoria.

Al final del curs de Màster es realitza una sessió presencial d’avaluació qualitativa, per avaluar el desenvolupament del màster i recollir els principals punts forts i febles tant relacionats amb la coordinació del Màster com amb la seva oferta formativa.

Comparteix-ho: