Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Matrícula

CALENDARI DE MATRÍCULA 2020-21

Trobareu tota la informació sobre la normativa, els preus, el pagament de la matrícula de màsters oficials i acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària en la pàgina web de la UB.

Informació per a la matrícula. 

Normativa Matrícula 

Normativa Acadèmica 

Imprès Matrícula 

Els/les alumnes que hagin estat admesos al màster rebran per correu electrònic l'imprès de la matrícula del Màster per al curs 2020-21 i l'hauran de retornar complimentat i signat a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge (secretariabellvitge@ub.edu).

Els/les alumnes que tinguin alguna exempció de pagament de la matrícula (discapacitat,  família nombrosa, etc.) hauran d'adjuntar còpia del document que ho acrediti.

En el cas de que el pagament del màster el realitzi un tercer, caldrà adjuntar el següent document complimentat i segellat per l'empresa.

Comparteix-ho: