Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Matrícula

Calendari matrícula curs 2021-2022

Trobareu tota la informació sobre la normativa, els preus, el pagament de la matrícula de màsters oficials i acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària en la pàgina web de la UB.

Informació per a la matrícula. 

Normativa Matrícula 

Normativa Acadèmica 

Imprès Matrícula 
 

La matrícula dels/les alumnes que hagin estat admesos al màster es formalitzarà del 27 al 30 de setembre

Els/les alumnes que tinguin alguna exempció de pagament de la matrícula (discapacitat,  família nombrosa, etc.) hauran d'adjuntar còpia del document que ho acrediti.

En el cas de que el pagament del màster el realitzi un tercer, caldrà adjuntar el següent document complimentat i segellat per l'empresa.

Comparteix-ho: