Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període: del 8 de març al 23 de juny de 2021.
Resolució: a partir del 28 de juny.

Segon període: del 28 de juny al 23 de setembre de 2021.
Resolució: a partir del 24 de setembre.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

1. Valoració del currículum professional (30 %).
2. Publicació d'articles en revistes nacionals o Internacionals (20 %).
3. Comunicacions científiques en l'àmbit de les cures (15 %).
4. Experiència professional en l'àmbit de les cures (15 %).
5. Nota mitjana de la formació bàsica i postbàsica (10 %).
6. Tenir coneixements d'anglès a nivell de comprensió oral i escrita (B1) (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del Màster valorarà el compliment del perfil d'accés, els requisits específics i els criteris de selecció.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: