Universitat de Barcelona

Màster en Medicina Translacional

Pla d'estudis

MATÈRIES OBLIGATÒRIES (48 crèdits ECTS)

L'objectiu de les matèries obligatòries és proporcionar a l'alumne coneixements científics, conceptuals, metodològics i pràctics en Medicina Translacional. El Màster pretén donar la base científica per al disseny i la realització de recerca translacional, els mètodes i tècniques més rellevants, i les aplicacions més importants en la biomedicina moderna. A més de l'aprenentatge de les bases científiques i moleculars de la recerca translacional, el Màster inclou activitats teòric-pràctiques per dur a terme projectes de recerca translacional.

Matèria

Coordinació

Quatrimestre

Crèdits ECTS

Pla Docent & Programa


1/ MOLECULAR BIOLOGY IN HUMAN DISEASES

Dr. Morales

1er

6

2/ ANIMAL MODELING IN TRANSLATIONAL RESEARCH

Dr. Clària

1er

6

3/ GENOMICS AND EPIGENOMICS IN TRANSLATIONAL RESEARCH

Dr. Llovet

1er

6

4/ BASIS OF TRANSLATIONAL RESEARCH AND BIOBANCS

Dra. Brunet

Dra. Bosch

1er

6

MASTER THESIS

Dr. Llovet

2n

24

 

MATÈRIES OPTATIVES (12 crèdits ECTS)

L'objectiu de les matèries optatives és proporcionar als alumnes els coneixements necessaris per desenvolupar estudis de recerca translacionals en diversos camps d'interès. Les matèries són variades i comprenen aspectes essencials dels estudis de recerca translacional (propietat intel·lectual, comunicació de resultats, …) i aspectes específics com l’aplicació en medicina regenerativa, en salut pública, etc. SCada alumne haurà de triar 4 assignatures optatives (12 crèdits ECTS).

Matèria

Coordinació

Quatrimestre

Crèdits ECTS

Pla Docent & Programa

5/ BIOINFORMATICS IN TRANSLATIONAL RESEARCH

Dra. Kalko

2n

3

6/ IMAGING IN TRANSLATIONAL RESEARCH

Dra. Planas

2n

3

7/ ENTREPRENEURSHIP AND SCIENTIFIC COMMUNICATION

 

Dra. Martínez

Dr. Bigorra

 

2n

3

8/ PUBLIC HEALTH AND TRANSLATIONAL RESEARCH

Dra. Domínguez

2n

3

9/ CLINICAL TRIALS DESIGN AND EVALUATION OF MOLECULAR THERAPIES

Dr. Prat

Dr. Torres

2n

3

10/STEM CELL RESEARCH

Dr. Marín

2n

3

11/ HIGH-THROUGHPUT DATA ANALYSIS

Dr. Bedini

2n

3

 

CURS DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR USUARI D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ (Optatiu)

Per consultar les edicions, horari i preu del curs ofert per CCIT (Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona) podeu visitar la pàgina web: CCiT

Comparteix-ho: