Universitat de Barcelona

Màster en Medicina Translacional

Reconeixement de crèdits

La Transferència de Crèdits es dóna quan la Universitat de Barcelona accepta crèdits obtinguts en estudis oficials de la mateixa o altres universitats per ser computats per el Màster de Medicina Traslacional. Per sol·licitar la transferència de crèdits, s’haurà d’enviar full de_sol·licitud a la Secretaria del Màster juntament amb una còpia escanejada del programa acadèmic de cada assignatura que ha de ser avaluada i l’historial acadèmic.

Per més informació sobre les regulacions acadèmiques que regeixen la validació d’estudis previs, consultar la Normativa Acadèmica.

Els estudiants que han completat els seus estudis superiors en una universitat o institució d’educació superior estrangera hauran de presentar la documentació que acredita el reconeixement de la seva titulació. Per més informació sobre el procés de reconeixement, consultar les següents pàgines: Homologación-Ministeri d'Educació d'Espanya, Homologació-Generalitat de Catalunya o Admissió amb Estudis Estrangers UB.

Comparteix-ho: