Universitat de Barcelona

Màster en Iniciació a la Recerca en Salut Mental

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 10 de març al 30 de maig del 2022.

- Segon període: de l'1 de juny al 31 d'agost del 2022.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: