Universitat de Barcelona

Màster en Cirugia Podològica Integral

Matrícula

MATRÍCULA CURS 2021-2022

La matrícula dels/les alumnes que hagin estat admesos al màster es formalitzarà del 20 al 23 de setembre.

Els/les alumnes que tinguin alguna exempció de pagament de la matrícula (discapacitat,  família nombrosa, etc.) hauran d'adjuntar còpia del document que ho acrediti.

En el cas de que el pagament del màster el realitzi un tercer, caldrà adjuntar el següent document complimentat i segellat per l'empresa.

 

Comparteix-ho: