Universitat de Barcelona

Màster en Cirugia Podològica Integral

Pla d'estudis

MATÈRIA

TIPUS

 

SEMESTRE

CRÈDITS 

MATÈRIES OBLIGATÒRIES COMUNS

 

Cirurgia Podològica

OB

Anual

5

Tècniques quirúrgiques sobre cadàver

OB

Anual

5

Metodologia de la investigació

OB

Anual

5

Pràctiques clíniques

OB

Anual

5

MATÈRIES OPTATIVES S'assessorarà l'elecció de l'itinerari curricular a l'alumne

 

Activitat i gestió  bloc quirúrgic

OPT

1r Sem

2,5

Anatomia quirúrgica del peu

OPT

1r Sem

2,5

Biomecànica de la extremitat inferior

OPT

1r Sem

2,5

Cirurgia plàstica i reconstructiva del peu

OPT

2n  Sem

2,5

Complicacions a las cirurgies del peu

OPT

2n  Sem

2,5

Estratègies psicològiques en el maneig del pacient quirúrgic

OPT

2n  Sem

2,5

Ortopodologia postquirúrgica

OPT

2n  Sem

2,5

Processos de comunicació oral i escrita

OPT

2n  Sem

2,5

Suport vital Bàsic

OPT

1r Sem

2,5

Tècniques d’artroscòpia del peu

OPT

2n  Sem

2,5

Tècniques de dissecció del peu I

OPT

1r Sem

2,5

Tècniques de dissecció del peu II

OPT

2n  Sem

2,5

Tècniques de sutures

OPT

1r Sem

2,5

Tècniques de embenatges quirúrgics del peu

OPT

1r Sem

2,5

Terapèutica farmacològica pre-postquirúrgica

OPT

2n  Sem

2,5

Teràpies alternatives en cirurgia podològica

OPT

2n  Sem

2,5

Trastorns sistèmics amb afectació en la EI

OPT

1r Sem

2,5

Tractament fisioteràpic en el pacient quirúrgic

OPT

1r Sem

2,5

Traumatologia de les EEII

OPT

2n  Sem

2,5

Valoració prequirúrgica del pacient

OPT

1r Sem

2,5

TREBALL FINAL DE MÀSTER

Treball final de Màster

TFM

Anual

10

 

 

Comparteix-ho: