Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable (en extinció)

Presentació

Àpats - Màster de Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Universitat de Barcelona

El màster en Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, està dissenyat i impartit per professionals amb experiència assistencial i per experts en innovació empresarial. Aborda els aspectes més innovadors respecte a la relació entre nutrició i estils de vida, sobre les patologies cròniques més freqüents i l'envelliment saludable. Així mateix, es fomenta la innovació i la creació d'emprenedors en el sector de l'alimentació.
Actualment a escala mundial hi ha una preocupació creixent per tots els temes relacionats amb la nutrició i la salut, de manera que en els propers anys es preveu que es necessitin més professionals experts en l'atenció dels pacients basada en la nutrició i en l'estil de vida, així com que hi hagi la necessitat d'adquirir competències basades en la investigació i en el desenvolupament de productes sanitaris i no sanitaris, i la implantació de professionals en empreses per a la comercialització d'aquests productes.

L'alumne ha de superar 120 crèdits ECTS d'una oferta de 56 crèdits obligatoris, 34 crèdits que s'han d’escollir entre vint matèries optatives, 15 crèdits de pràctiques a l’Hospital Clínic o empreses agroalimentàries i 15 crèdits del treball final de màster.

Dades bàsiques

Interuniversitari No
Crèdits 120
Modalitat de docència Semipresencial
Complements de formació No
Centre de gestió SED - Campus Clínic
Places 40
Preu orientatiu per crèdit 27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
Coordinació RAMON ESTRUCH RIBA
Adreça electrònica restruch@ub.edu
Comparteix-ho: