Pràctiques Tutelades Externes

En base al procediment i terminis establerts a la convocatòria següent (que implica la formalització i signatura d'un conveni de cooperació educativa de pràctiques externes), els alumnes de sisè de Medicina podran realitzar les assignatures Pràctiques Tutelades. Estada Clínica HospitalàriaPràctiques Tutelades. Medicina Familiar i Comunitària en institucions de l’Estat espanyol o altres països. En qualsevol cas es tracta d'una activitat de caràcter voluntari i sense finançament, en la qual les despeses han de ser assumides per l’alumne/a.

  • Convocatòria Pràctiques Tutelades externes curs 2023-24:
     

- Convocatòria i sol·licitud

- Resolució de la Convocatòria Pràctiques Tutelades Externes curs 2023-24


AVÍS: La llista de l'alumnes seleccionats es farà pública el 30/05/2023

Comparteix-ho: