Sol·licitud de títol de grau

Sol·licitud de títol de grau

 
SOL·LICITUD DEL TÍTOL de GRAU telemàtica
  • Accediu a la intranet des de MónUB.

 

SOL·LICITUD DEL TÍTOL de GRAU presencialment (cita prèvia)

Documentació necessària: 

  • IMPRÈS DE SOL·LICITUD DEL TÍTOL (es recull a la  mateixa Secretaria de la Facultat en el moment del tràmit). En principi cal haver justificat que es té el títol de batxillerat o equivalent, o el títol d'accés a l'ensenyament.
  • DNI O PASSAPORT (original i 2 fotocòpies) - que no pot estar caducat -
  • EN CAS DE CANVI DE NOM, CERTIFICACIÓ LITERAL DEL REGISTRE CIVIL.
  • EN CAS DE FAMÍLIA NOMBROSA ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL TÍTOL VIGENT.

 

Taxes

  • Família Nombrosa de primera abonarà el 50% de l'import de les taxes.
  • Família Nombrosa d'Honor, gratuït.

 

Forma de pagament:

El pagament pot ser amb tarja de crèdit  a la Secretaria o bé en efectiu en qualsevol oficina de la Caixa, Caixa de Catalunya o Banco de Santander Central Hispano amb un rebut que us donarà la Secretaria.

La Secretaria us lliurarà un resguard conforme el vostre títol es troba en tràmit. Aquest tindrà els mateixos efectes legals que el títol mentre no sigui expedit. El títol o el resguard de sol·licitud només us serà lliurat personalment o bé a persona autoritzada mitjançant poder notarial.

Comparteix-ho: