University of Barcelona

Biomedical Engineering

Teaching staff

Relació de professors /es i assignatures curs 2019-20

 

2n Curs - Coordinador curs: Josep Lluís Carrasco Dept. Fonaments Clínics, jlcarrasco@ub.edu

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363737

Economia i empresa

Santiago Sempere Compte

Empresa
santiago.sempere@ub.edu

363735

Informàtica

Jose Maria Gomez Cama

Enginyeries
jm.gomez@ub.edu

363743

Estructura i funció de  sistemes: locomotor, cardiovascular, respiratori i renal

Daniel Navajas Navarro

Biomedicina
dnavajas@ub.edu

363742

Estructura i funció de  sistemes: nerviós,  endocrí, digestiu  i immune

Xavier Gasull Casanova

Biomedicina
xgasull@ub.edu

363738

Bioestadística

Josep Lluís Carrasco

Fonaments Clínics. jlcarrasco@ub.edu

363746

Bioenginyeria  molecular i cel·lular

Jordi Alcaraz

Biomedicina

jalcaraz@ub.edu

363754

Bioelectricitat  i bioelectromagnetisme

Gabriel Gomila

Enginyeries

ggomila@el.ub.es

363827

Electrònica  aplicada

Pere Lluis Miribel-Català

Enginyeries

pmiribel@el.ub.es

363829

Patologia molecular i terapèutica

Sergi Mas Herrero


Lourdes Mengual Brichs

Biomedicina
sergimash@ub.edu


Biomedicina
lmengual@ub.edu

363830

Biotecnologia i bioinformàtica

Griselda Tudo Vilanova

Fonaments Clínics
griselda.tudo@ub.edu

 

3r Curs - Coordinadora Curs: Dr.Domenec Ros Puig Dept. Biomedicina, dros@ub.edu

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363755

Instrumentació i senyals biomèdics

Santiago Marco Colas

Enginyeries
santiago.marco@ub.edu

363752

Enginyeria de materials i biomaterials

Josep Samitier Martí

Enginyeries
jsamitier@ub.edu

363751

Biomecànica

Pere Roca-Cusachs Soulere

Biomedicina
rocacusachs@ub.edu

363759

Informàtica medica i telemedicina

Raimundo Lozano Rubi

Fonaments Clínics
rlozano@ub.edu

363750

Modelització de sistemes biològics

Agustí Gutiérrez Gálvez

Enginyeries
agutierrez@ub.edu

363753

Enginyeria de teixits i medicina regenerativa

Josep Maria Canals Coll

Ramon Farré Ventura

Biomedicina
jmcanals@ub.edu
rfarre@ub.edu

363760

Enginyeria clínica, sistemes de salut i ètica

Jaume Grau Cano

Neus Vidal Martinez

Fonaments Clínics
jaumegrau@ub.edu


Enginyeries
nvidal@ub.edu

363757

Imatges biomèdiques

Roser Sala Llonch

Biomedicina
roser.sala@ub.edu

363761

Projectes d’enginyeria

Jordi Colomer Farrerons

Enginyeries
jcolomer@el.ub.es

 

4rt Curs - Coordinador Curs: Josep M. Segur Vilalta, Dept de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, JSEGUR@clinic.ub.es

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363758

Robòtica i control sistemes biomèdics

Manel Puig vidal

Enginyeries
manel.puig@ub.edu

363749

Nanobiotecnologia i nanomedicina

Gabriel Gomila Lluch

Enginyeries
gabriel.gomila@ub.edu

363762

Aplicacions mèdiques de l'enginyeria I

Xavier Pavia Segura

Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques
jpavia@ub.edu

363763

Aplicacions mèdiques de l'enginyeria II

Felip Burgos

Medicina
fburgos@ub.edu

363764

Aplicacions mèdiques de l'enginyeria III

Josep Maria Segur Vilalta

Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques
jsegur@ub.edu

363765

Treball de fi de grau

Manel Puig Vidal

Enginyeries
manel.puig@ub.edu

 

Optatives

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

366223

Ciència de les Dades R (Grau en Medicina)

Jose Luis Carrasco

Fonaments clínics
jlcarrasco@ub.edu

364957

Control Estadístic de Qualitat de Processos Industrials

Jose Luis Carrasco

Fonaments clínics
jlcarrasco@ub.edu

363672

Direcció de les Organitzacions (Grau en Administració i Direcció d'Empreses)

Maria Mercè Mach

Empresa
merce.mach@ub.edu

365645

Enginyeria del Producte en Atenció Sanitària

Fernando Rodríguez

Biomedicina
ferran_rodriguez@ub.edu

364595

Equips i Instruments Biomèdics

Jordi Colomer

Enginyeries
jcolomer@el.ub.es

364598

Implants Mèdics

 

 

364597 Innovació i Creativitat en Organitzacions Menno Veefkind Empresa
menno.veefkind@ub.edu
364685 Instrumentació Virtual (Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació) Manuel Puig Enginyeries
manel.puig@ub.edu
364594 Laboratori de Càlcul d'Imatges Biomèdiques Arturo Carnicer Física aplicada
artur.carnicer@ub.edu
366223 Laboratori de Processat de Dades i Visualització Santiago Marco Enginyeries
santiago.marco@ub.edu
366222 Microcontrolador per Aplicacions i Sistemes Biomèdiques (MASB) Jordi Colomer Enginyeries
jcolomer@el.ub.es
364596 Microxips Biomèdics Pedro Luis Miribel Enginyeries
peremiribelcatala@ub.edu
364865 Noves tecnologies aplicades a la prostodòncia i disfunció (Grau Odontologia) Raul Ayuso Odontoestomatologia
raulayuso@ub.edu
364600 Simulació de Sistemes d'Enginyeria Biomèdica per a Test, Anàlisi i Recerca Manuel Carmona Enginyeries
m.carmona@ub.edu
364797 Sistemes Cinètics i Cinemàtics d'Anàlisi de la Marxa (Grau en Podologia) Carlos Verges Ciències clíniques
cverges@ub.edu

1r Curs - Coordinador curs: Dr. Pere Roca-Cusachs, Dept. Biomedicina, rocacusachs@ub.edu

Codi

Assignatures

Professor

Departament i Adreça

363733

Àlgebra lineal i geometria

Ferran Sala Mirabet

Física Quàntica i Astrofísica
ferran@am.ub.es

363734

Càlcul d’una variable

Josep Llosa Carrasco

Física de la Matèria Condensada
pitu.llosa@ub.edu

363731

Fonaments de mecànica, ones, fluids i termodinàmica

Jaume Casademunt Viader

Física de la Matèria Condensada jaume.casademunt@ub.edu

363739

Química

Cristina Malagelada

Biomedicina
cristina.malagelada@ub.edu

363741

Biologia cel·lular

Maria Jesus Pujol

Biomedicina
mjpujol@ub.edu

363814

Càlcul de diverses variables

Federico Mescia

Física Quàntica i Astrofísica
mescia@ub.edu

363732

Fonaments d'electromagnetisme, òptica i física atòmica

Manuel Varela

Física Aplicada
mvarela@ub.edu

363744

Equacions diferencials i càlcul vectorial

Marc Ribó

Física Quàntica i Astrofísica
mribo@ub.edu

363740

Bioquímica

Eulalia Marti Puig

Biomedicina
eulalia.marti@ub.edu

363745

Biofisica

Pere Roca-Cusachs

Biomedicina
rocacusachs@ub.edu

Share: