Estructura de cada Metodologia o Estratègia

A fi d’aconseguir una aproximació motivadora sobre cada metodologia, estratègia o recurs, s’ha seleccionat una sèrie de materials per a cada experiència. L’estructura que es proposa és la següent:

Estructura experiències

Estructura, capítol, introducció teòrica i/o infografia


Les experiències tindran un pròleg introductori sobre els principals trets teòrics de la metodologia què es tracti, en què s’abordaran els punts següents:

  • característiques principals de la metodologia, model o enfocament
  • implicacions sobre el disseny, la planificació i la impartició de l’assignatura
  • procés d’aprenentatge amb aquesta metodologia
  • avantatges i limitacions
  • tecnologia adequada


A més, s’elaborarà en cada cas una infografia ad hoc, com a resum.
Si als repositoris digitals de la UB hi hagués algun material adequat s'incorpoarà al punt concret.
Estructura dels vídeos d’experiències i de síntesi-debat.


Cada experiència tindrà un vídeo en què es recolliran de manera sintètica els punts principals que s’han de tenir en compte de cada metodologia, però incidint molt en la seva aplicació, desenvolupament i avaluació:

 

  • motivació i expectatives inicials
  • disseny i planificació de la metodologia
  • conseqüències per a l’aprenentatge
  • resultats per a l’alumne
  • necessitats del professor


Així mateix, per tancar la revisió, es proposa un vídeo-col·loqui en què els integrants de cada experiència en facin una valoració conjunta.


Recursos tecnològics


Cada experiència explicada pot aportar una sèrie de recursos TIC que poden ser d’utilitat per a altres professors. No ha de ser una llista, sinó una tria específica que s’adapti a l’explicació de cada experiència i que aporti o millori amb tecnologia algun aspecte concret.
En aquests casos es treballarà amb el CRAI per ampliar aquesta informació i que formi part del seu recurs TAC-TIC o que adreci a altres recursos interns o externs a la Universitat.

Referències


Tant al Dipòsit Digital de la UB ―INNOVADOC i OMADO― com al Portal de Bones Pràctiques Docents hi ha diversos materials que poden ampliar el contingut desenvolupat a la guia i que serviran per difondre aquests materials. Igual que amb els recursos TIC, es farà una selecció de recursos de darrera publicació sobre cada ítem.

Save
Save
SaveSaveSave
SaveSave
Save
Save