Detail

La Marató 2015 financial aids given to research projects on diabetes and obesity

News in brief | 04-11-2016

La Marató de TV3 Foundation gave 9,5 million euros, from the 2015 edition of the program, to share among 34 research projects on diabetes and obesity, two of the most common metabolic diseases in Catalonia. The 57 awarded researchers received the aids in an event on November 3, in the Academy of Medical Sciences and Health of Catalonia and the Balearic Islands.

The projects driven by La Marató 2015 are the best valued out of the 136 that were presented. Of all the 34 awarded projects there are 16 with the participation of researchers from the University of Barcelona or research institutes in which the UB participates.


Ictus and medullary and traumatic cerebral injuries in La Marató 2016
The 2016 edition for La Marató de TV3 will take place on December 18 and will be dedicated to ictus and medullary and traumatic cerebral injuries. In Catalonia, ictus is the first case for death in women and third in men.
 

Awarded projects in 2015 linked to the University of Barcelona
 

Activació del teixit adipós marró i reducció de la ingesta mitjançant la modulació de la carnitina palmitoiltransferasa 1 per lluitar contra l’obesitat (Activation of the brown adipose tissue and eating reduction through modulation of Type 1 palmitoyl carnitive transferase)
Dra. Dolors Serra Cucurull (Faculty of Pharmacy and Food Sciences UB), Dra. Núria Casals Ferré (Faculty of Medicine and Health Sciences UB)
250.000 €


Control sistèmic i teixit específic per a receptors nuclears de la resistència a la insulina induïda per l’obesitat (Systemic control and specific tissue for nuclear receptors of resistance to insulin induced by obesity)
Dra. M. del Carmen Caelles (Faculty of Pharmacy and Food Sciences)
Dra. Annabel Valledor  (Faculty of Biology UB), Dra. Mercedes Ricote Pacheco (CNIC)
400.000 €

Intervenció educativa en escolars per fer front a l’obesitat i promoure la salut cardiovascular en adolescents espanyols: un assaig controlat i aleatoritzat per grups (Educational intervention for scholars to face obesity and promote cardiovascular health among Spanish teenagers: a controlled and randomized trial in groups)
Dra. Rosa M. Lamuela (Faculty of Pharmacy and Food Sciences UB - FBG), Dra. Gloria Santos (Foundation for Science, Health and Education), Dr. Juan Miguel Fernández (CNIC)
399.728,75 €

Regulació de l’activitat mitocondrial com a estratègia terapèutica per a l’obesitat i la diabetis de tipus 2 (Regulation of mitochondrial activity as a therapeutic strategy for obesity and type 2 diabetes)
Dra. Marta Camps (Faculty of Biology UB), Dr. Wifred Ricart (Hospital Dr. Josep Trueta - IDIBGI), Dr. Julián Aragonés (Institut de Recerca Sanitària - Hospital Universitari de La Princesa)
230.946,37 €

Identificació de mediadors moleculars de la senyalització de l’intestí vers la sensibilització a la insulina i el“browning” del teixit adipós: paper de LBP i FGF15/19 (Identification of molecular mediators for bowel signal towards insulin sensitivity and browning of adipose tissue: role of LBP and FGF15/19)
Dra. Marta Giralt (Faculty of Biology UB), Dr. José M. Moreno (Hospital Dr. Josep Trueta – IDIBGI)
299.625 €

Entrenament en funció executiva en obesitat infantil: tria de menjar, qualitat de vida i connectivitat cerebral (touch) (Executive training in child obesity: food choices, life quality and connectivity and touch)
Dra. M. Ángeles Jurado (The Institute of Neurosciences- Faculty of Psychology UB)
186.216,25 €

El glucogen hepàtic, una nova diana per tractar la diabetis i l’obesitat (Hepatic glycogen, a new target to treat diabetes and obesity)
Dr. Joan J. Guinovart (IRB Barcelona – Faculty of Chemistry UB)
200.000 €

Mecanismes responsables de la deficient capacitat de diferenciació de les cèl•lules mare derivades del teixit adipós en l’obesitat (Mechanisms responsible for low capacity of stem cell differentiation of adipose tissue in obesity)
Dr. Antonio Zorzano (IRB Barcelona – Faculty of Biology UB), Dra. Sonia Fernández  (University Hospital Joan XXIII – Health Research Institute Pere Virgili)
300.000 €

La sobrecàrrega de cossos lipídics promou la patogènesi i la progressió de la diabetis tipus 2: identificació de noves dianes terapèutiques i aplicació de teràpies millorades (The excess of lipid bodies promotes pathogenesis and progression of type 2 diabetes: identification of new therapeutic targets and application of improved therapies)  
Dr. Albert Pol (IDIBAPS – Faculty of Medicine and Health Sciences UB)
199.920 €

Avaluació de la resposta en pacients amb diabetis de tipus 1 a nano-medicines amb pMHC classe 2 en ratolins humanitzats (Assessment of response in patients with type 1 diabetes to nano-medicine with type 2 pMHC in humanized mice)  
Dr. Pau Serra (IDIBAPS)
200.000 €

Paper dels microRNA alliberats i exosomials, inflamatoris i associats a la diabetis (REx-MIDAs), en la memòria metabòlica endotelial (Role of released and exomial microRNA, inflammatory and diabetes-related (Rex-MIDAs), in endothelial metabolic memory)
Dr. Antonio Ceriello (IDIBAPS)
199.375 €

Modelatge de l’estructura cromosòmica tridimensional en les cèl•lules beta per identificar mecanismes genètics de la diabetis de tipus 2 (Modeling of tridimensional chromosome structure on beta cells to identify genetic mechanisms of type 2 diabetes)
Dr. Jorge Ferrer (IDIBAPS), Dr. Marc A. Martí-Renom (CNAG-CRG), Dr. José Luis  (Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (Andalusian Center on Development Biology) - CSIC)
350.000 €

Reducció de l’obesitat: teràpia anti-S6K1 (Obesity reduction: anti-S6K1 therapy)
Dra. Sara Catherine Kozma (IDIBELL – Bellvitge University Hospital)
200.000 €

El control del pes i la reducció de l’obesitat a través de la intervenció
de la dieta i l’activitat física en les supervivents de càncer de mama (Weight control and obesity reduction through diet and physical activity intervention on breast cancer survivors)
Dr. Antonio Agudo (ICO-IDIBELL)
195.666,92 €

Crononutrició i cronotipus i la seva relació amb l’obesitat i la diabetis tipus 2 (Crono-nutrition and crono-type and its relation to obesity and type 2 diabetes)
Dra. Genevieve Buckland (ICO-IDIBELL)
199.862,50 €

Entorn urbà i obesitat infantil a Catalunya (ECHOCAT) (Urban environment and child obesity in Catalonia)
Dra. Martine Vrijheid (CREAL), Dra. Talita Duarte Sallés (IDIAP)
299.945,75 €


Share: