Qualitat Academicodocent

 

La Unitat de Qualitat Academicodocent dóna suport als àmbits de planificació i avaluació de la Universitat i els seus centres, en el disseny i seguiment del sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU) dels centres, i en el disseny, seguiment i acreditació dels ensenyaments oficials de la Universitat.

FUNCIONS

  • Dissenyar el sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU) dels ensenyaments oficials (grau, màster i doctorat).
  • Coordinar i donar suport a la implantació del SAIQU als centres.
  • Donar suport als centres en el procés de disseny dels ensenyaments oficials (grau, màster i doctorat).
  • Avaluar i fer el seguiment dels graus i màsters oficials vigents. Donar suport als centres en el procés d’avaluació externa dels ensenyaments oficials (verificació, seguiment i certificació).
  • Avaluar i fer el seguiment dels plans de formació del professorat (ICE).
  • Avaluar i fer el seguiment dels títols propis (en col·laboració amb l’Agència de Postgrau).
  • Donar suport als processos de les avaluacions institucionals (EUA, Grup de Coïmbra).
Comparteix-ho: