Detall de la notícia

Aprovada la Política de Qualitat UB pel Consell de Govern

Notícia | 06-12-2019

La política de la qualitat de la UB (aprovada pel Consell de Govern el 5 de desembre del 2019) es concreta en:

La missió, la visió i els valors de la Universitat, recollits en l’Estatut de la UB.

- Els principis establerts en el Codi ètic d’integritat i bones practiques de la UB, que guien el comportament de les persones que treballen o que actuen en nom de l'entitat.

- El compliment dels principis i les obligacions de transparència mitjançant el Portal de la Transparència de la UB.

- El desplegament i revisió de forma periòdica de sistemes de gestió de la qualitat en els àmbits de la docència, la recerca i els serveis.

- L'avaluació i certificacions externes d'acord amb els estàndards europeus i internacionals de la qualitat en els àmbits de la docència, la recerca i els serveis.

- La gestió dels recursos humans disponibles i proporcionar-los la formació continua adequada segons les seves respectives activitats.

 

Política de la Qualitat de la Universitat de Barcelona


Comparteix-ho: