Detall de la notícia

Certificació del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat

Notícia | 03-07-2020

Els propers dies 7, 8 i 14 de juliol es durà a terme la visita virtual del Comitè d’Avaluació Externa (CEE) a la Universitat de Barcelona dins el procés de certificació del processos transversals del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), amb l’objectiu de comprovar que el sistema està implantat i desplegat i és l’adequat per a l’assegurament de la qualitat dels programes formatius.