Detall de la notícia

L'Escola Universitària d'Hosteleria i Turisme (CETT) rep la visita virtual del Comitè d'Avaluació Externa (CAE)

Notícia | 26-04-2021

Els dies 21 i 22 d'abril, l'Escola Universitària d'Hosteleria i Turisme (CETT) va rebre la visita virtual del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) format per Marcelo Royo Vela de la Universitat de València (President), Asunción Fernández Villaran de la Universidad de Deusto (Vocal acadèmica), Tomás Medina de Hotels Gourments de Catalunya (Vocal professional), Luisa María Lanchazo de la Universidad de Sevilla (Vocal estudiant) i José Antonio Arqués de la Universitat d'Alacant (Secretari).

Concretament els títols avaluats per a seva posterior acreditació han estat:

  • Màster Universitari en Innovació en la Gestió Turística (2a acreditació)
  • Màster Universitari en Direcció Hotelera i Restauració (2a acreditació)
  • Màster Universitari en Direcció d'Empreses Turístiques (2a acreditació)

 

Durant la jornada el CAE va mantenir diverses audiències amb els agents implicats en els màsters (equip directiu i CAI, professorat, estudiants, titulats i ocupadors) seguint les directrius del Protocol d’actuació excepcional en el procés d’acreditació de titulacions oficials a causa dels efectes produïts pel Coronavirus SARS-COV-2 de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Els equips del CETT, la UB i d’AQU Catalunya es van coordinar perquè la visita virtual es desenvolupés segons l’agenda prevista.

La visita externa organitzada en format virtual garanteix els mateixos estàndards d’avaluació en tots el processos d’acreditació de titulacions que es duen a terme des de l’AQU.

L’objectiu de l’acreditació és assegurar que els programes formatius oferts  per  les  institucions  universitàries  reuneixen no tan  sols els  requisits  formals  o d’índole  administrativa  regulats  per  l’autoritat,  sinó  que  el  nivell  formatiu assolit  pels seus  graduats i  graduades correspon  al  certificat per  la  institució.


Comparteix-ho: