Detall de la notícia

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) rep la visita virtual per a l'acreditació del títol de Grau en Seguretat

Notícia | 23-07-2020

El dia 21 de juliol l’Institut de Seguretat Pública va rebre la visita virtual del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per tal d’acreditar el títol de Grau en Seguretat. El CAE estava format per Juan Medina Ariza del Centre for Criminology and Criminal Justice (President),  Claudia Pérez Forniés de la Universidad de Zaragoza (vocal acadèmica), Cnel. Félix Alló Flores (vocal professional), Cristina Güerri de la Universitat Pompeu Fabra (vocal estudiant) i Arturo Alvear de la Universidad de Burgos (secretari).

Durant la jornada el CAE va mantenir diverses audiències amb els agents implicats en el grau (equip directiu i CAI, professorat, estudiants, titulats i ocupadors) seguint les directrius del Protocol d’actuació excepcional en el procés d’acreditació de titulacions oficials a causa dels efectes produïts pel Coronavirus SARS-COV-2 de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Els equips del ISPC, la UB i d’AQU Catalunya es van coordinar perquè la visita virtual es desenvolupés segons l’agenda prevista.

La visita externa organitzada en format virtual garanteix els mateixos estàndards d’avaluació en tots el processos d’acreditació de titulacions que es duen a terme des de l’AQU.

L’objectiu de l’acreditació és assegurar que els programes formatius oferts  per  les  institucions  universitàries  reuneixen no tan  sols els  requisits  formals  o d’índole  administrativa  regulats  per  l’autoritat,  sinó  que  el  nivell  formatiu assolit  pels seus  graduats i  graduades correspon  al  certificat per  la  institució.