Detall de la notícia

La Facultat d'Educació ha obtingut l'Acreditació Institucional

Notícia | 01-06-2023

El Consejo de Universidades ha resolt declarar favorablement amb data 30 de maig del 2023, l'Acreditació Institucional de la Facultat d'Educació.

D'acord amb el Reial Decret 640/2021, aquesta acreditació institucional d’ambdós centres ha estat possible en tenir renovada l'acreditació de més del 50% de les seves titulacions de grau i de màster i haver assolit la Certificació de la Implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SAIQU) del centre.  

L'obtenció de l'acreditació institucional suposa que, a partir del 30 de maig del 2023, tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen al centre han quedat automàticament acreditats per un període de sis anys.

Tant l'acreditació institucional com la certificació de la implantació del SAIQU són processos de caràcter voluntari per part de les facultats, i han estat liderats pels equips de govern i les Comissions de Qualitat dels centres.


Comparteix-ho: