Detall de la notícia

La Facultat de Biologia i la Facultat de Matemàtiques i Informàtica han obtingut l'Acreditació Institucional

Notícia | 26-04-2023

 

El Consejo de Universidades ha resolt declarar favorablement amb data 19 d'abril del 2023, l'Acreditació Institucional de les Facultats de Biologia i de Matemàtiques i Informàtica.

D'acord amb el Reial Decret 640/2021, aquesta acreditació institucional d’ambdós centres ha estat possible en tenir renovada l'acreditació de més del 50% de les seves titulacions de grau i de màster i haver assolit la Certificació de la Implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SAIQU) del centre.  

L'obtenció de l'acreditació institucional suposa que, a partir del 19 d'abril del 2023, tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen als centres han quedat automàticament acreditats per un període de sis anys.

Tant l'acreditació institucional com la certificació de la implantació del SAIQU són processos de caràcter voluntari per part de les facultats, i han estat liderats pels equips de govern i les Comissions de Qualitat dels centres.


Comparteix-ho: