Detall de la notícia

La Facultat de Dret ha obtingut l'Acreditació Institucional

Notícia | 22-07-2022

El Consejo de Universidades ha resolt declarar favorablement l'Acreditació Institucional de la Facultat de Dret.

D'acord amb el Reial Decret 640/2021, aquesta acreditació institucional ha estat possible al tenir renovada l'acreditació de més del 50% de les titulacions de grau i de màster del centre i haver assolit, el passat dia 15 de març de 2022, la Certificació de la Implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SAIQU) del centre.

L'obtenció de l'acreditació institucional suposa que tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen al centre han quedat automàticament acreditats per un període de sis anys.

Tant l'acreditació institucional com la certificació de la implantació del SAIQU són processos de caràcter voluntari per part de les facultats. Han estat liderats per l'equip de govern i la Comissió de Qualitat del centre.


Comparteix-ho: