Detall de la notícia

Nou procediment de Convocatòria d'eleccions a òrgans unipersonals (director o directora de departament) de la Universitat de Barcelona per finalització de mandat (votació presencial) (A111-19)

Notícia | 22-06-2022

 

 

 

 

 

Publicació d'un nou procediment d'eleccions:
 

 

Aquest procediment incorpora les directrius del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Claustre Universitari l’11 de novembre de 2019 i modificat el 15 de juliol de 2020, i l'Acord del Consell de Govern, de 2 de març de 2022, relatiu als procediments electorals a degà o degana; a director o directora de departament, d’institut de recerca o d’altres estructures; a cap d’estudis, i a membres del consell de departament o del consell de direcció d’instituts de recerca o d’òrgans col·legiats d’altres estructures, (en el qual s’especifica que diversos processos electorals s’han de desenvolupar de forma presencial), i els documents model de la papereta d’eleccions a director o directora de departament, la papereta per al vot en blanc, l’acta de la sessió del consell de departament i l’acta d’escrutini de l’elecció a director o directora de departament (en primera o segona volta).

 


Comparteix-ho: