Detall de la notícia

Quinze anys de certificació ISO 9001 dels Centres Científics i Tecnològics de la UB

Notícia | 03-04-2020

Els Centres Científics i Tecnològics han renovat la certificació ISO 9001 recentment. Aquesta certificació, obtinguda per primera vegada el 2005 sota el nom original dels Serveis Cientificotècnics,  abasta les activitats de suport a la investigació pública i privada en forma  de prestació de serveis analítics, científics, tècnics i altres.

Els eixos de la gestió de la qualitat als CCiTUB es troben en la gestió de les prestacions de servei per part del personal tècnic juntament amb l’administratiu, el manteniment, verificació i calibratge dels equips, la millora contínua i l’enfocament del personal de les unitats a cobrir necessitats i expectatives dels seus usuaris.

Així, els CCiTUB sumen quinze anys de certificació ininterrompuda del seu sistema de gestió de la qualitat, contribuint a la fiabilitat i traçabilitat de les dades de la recerca que els investigadors obtenen a les seves instal·lacions.

El Servei de Qualitat de la Recerca (SQR) de l’Agència de Polítiques i de Qualitat és un actor essencial del sistema de gestió de la qualitat dels CCiTUB, del qual n’ha liderat el seu disseny i creació de la documentació general, portant a terme les funcions de responsable de la qualitat. Dintre de les activitats que porta a terme el SQR als CCiTUB cal destacar la  gestió de la revisió formal i distribució dels procediments normalitzats de treball,  els  calibratges d’equips comuns de laboratori, les auditories internes i seguiment de les accions correctives i les oportunitats de millora generades, els seminaris de formació del personal en qualitat,  la participació i orientació del Comitè de la Qualitat, l’elaboració de l’informe de revisió per la Direcció, així com l’assessorament i suport en la documentació de la gestió organitzativa i relacionada amb les prestacions.


Comparteix-ho: