Detall de la notícia

Reunió anual d'auditors interns dels CCiTUB

Notícia | 15-10-2021

El passat 28 de setembre va tenir lloc la reunió anual d'auditors interns dels CCiTUB encapçalada per la Sra. Olga Pujolràs, directora de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la Universitat de Barcelona, juntament amb la Dra. Carme Navarro, Responsable del Servei de Qualitat de la Recerca de l’Agència i Responsable de Qualitat dels Centres Científics.

Els auditors interns son PDI i PAS de la UB, amb amplis coneixements i experiència en sistemes de qualitat que, de manera totalment voluntària, col·laboren realitzant una part de les auditories internes dels Centres. Les auditories internes son una part essencial del sistema de qualitat dels CCiTUB, ja que permeten avaluar, mitjançant un examen sistemàtic, documentat i independent, el grau de compliment dels requisits de la norma ISO 9001

En aquesta reunió anual es comenten els resultats de les auditories internes de l'any anterior, per tal d'extreure la informació sobre els punts forts i febles de cadascun dels processos i fer propostes de millora per al futur. L’aportació d'aquests auditors interns és molt valuosa per a la millora del sistema de qualitat. A la reunió d'enguany, que va tenir lloc a l'aula dels CCiTUB, van assistir-hi també el Director, Dr. Juan Fran Sangüesa, i la Responsable d'Administració i Gestió, la Sra. Eva Jané, reflectint així la importància del sistema de qualitat per a la Direcció dels Centres.


Comparteix-ho: