Documents de suport i eines a disposició dels centres

MARC VSMA

 

Verificació

 

 

Seguiment

Documents de suport

Directrius per a l'elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (2022/2023) 

Directrius i orientacions per a l'elaboració del Pla de Millores

   Eines de suport

   Eina Pla de Millores (accés restringit UB)

   Manual d'ús de l'eina Pla de Millores (accés restringit UB)

   Fitxa 1: Concrecions del Pla de Millora aprovat durant el procés d'acreditació (accés restringit UB)

   Fitxa 2: Seguiment accions del Pla de Millora (accés restringit UB)

Modificació

Documents de suport

Directrius per a la sol·licitud i aprovació de les modificacions de les memòries de grau i màster universitaris (2020/2021)

Eines de suport

Fitxa 1: Plantilla per a la sol·licitud de modificació de graus i màsters universitaris

Acreditació

Documents de suport

Directrius per a l'elaboració dels Informes d'Acreditació de Graus i Màsters (2020/2021)

Guia de suport als centres per al desenvolupament de les visites externes d'acreditació en línia (Versió 1) (accés restringit UB)

   Eines de suport

   Fitxa 1: Plantilla per a la confecció d'audiències a visites externes (accés restringit UB)

   Fitxa 2: Qüestions més freqüents per a les audiències (accés restringit UB)

   Fitxa 3: Model per al·legacions als IPAE (accés restringit UB)

   Fitxa 4: Model per al·legacions als IPAE- IPAs (accés restringit UB)

   Fitxa 5: Model per al·legacions als IPAs (accés restringit UB)

   Fitxa 6: Model per no al·legacions IPAs (accés restringit UB)

 

SISTEMA D'ASSEGURAMENT INTERN DE LA QUALITAT (SAIQU)

AVALUACIÓ DELS CENTRES (CERTIFICACIÓ)

Podeu trobar la Normativa Acadèmica de la Universitat de Barcelona en aquest enllaç

                       

                     Quadre de comandament