Suport a la millora

Una de les característiques fonamentals dels sistemes de gestió de la qualitat és la incorporació de la millora continuada en el sistema habitual de treball, a través dels objectius de la qualitat, els plans de millora, les accions preventives, etc.

El personal de la Unitat de Qualitat Academicodocent dóna suport als centres a l’hora de fer el seguiment dels mecanismes de millora continuada i la seva eficàcia.

Des de les diverses unitats de l’Agència de Polítiques i de Qualitat:

  • Assessorem per aconseguir que els agents involucrats i els membres de la comunitat universitària de les unitats hi participin i s’hi impliquin.
  • Col·laborem en l’elaboració de material i protocols addicionals i/o específics per a les unitats que ho sol·licitin per establir un pla de seguiment d’accions correctives i de millora.
  • Fem difusió del procés i dels resultats.