Detalle

Dia 29 les 13h. El Dr. Antonio Solanas pren possessió com a nou Degà de la Facultat de Psicologia