Detall

10 de juliol de 2020 - Acte de Defensa telemàtica de Tesi de la Sra. Alexandra Ghita: "ALCO-VR: Virtual Reality Cue-Exposure Therapy for the treatment of alcohol use disorder"

Tesis | 12-06-2020

Doctoranda: Sra. Alexandra Ghita

Títol de la Tesi Doctoral: "ALCO-VR: Virtual Reality Cue-Exposure Therapy for the treatment of alcohol use disorder"

Director: Dr. José Gutiérrez Maldonado

Programa de Doctorat: Psicologia Clínica i de la Salut

Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

Dia i hora de defensa telemàtica: Divendres 10 de juliol de 2020 a les 11.00 h.

 

Enllaç accés Collaborate:

 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/34f7994d8aab42ca99b3ab3b4b77be21

Accés públic als actes de defensa telemàtica de tesis doctorals