Detall

18 setembre 2018 - Acte de Defensa de Tesi Doctoral: "Dinámicas de participación en una comunidad de aula: Oportunidades de aprendizaje del futuro maestro durante el período de pràcticum"

Tesis | 20-09-2018

Doctoranda:  Sra. Bárbara Camila Toledo Fierro

Títol de la Tesi Doctoral: "Dinámicas de participación en una comunidad de aula: Oportunidades de aprendizaje del futuro maestro durante el período de pràcticum"

Directora: Dra. Teresa Mauri Majós

Programa de Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l'Educació

Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

Dia i hora de defensa:  Dimarts 18 de setembre de 2018 a les 11.30 h.
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Psicologia. Edifici de Ponent. Vagó 2. Planta baixa