Detall

21 de juliol de 2021 - Acte de Defensa telemàtica de Tesi del Sr. Bruno Oriol Porras Garcia: "AN-VR-BE: Development of virtual reality-based exposure techiques for improving anorexia nervosa treatment"

Tesis | 21-07-2021

Doctorand: Sr. Bruno Oriol Porras Garcia

Títol de la Tesi Doctoral: "AN-VR-BE: Development of virtual reality-based exposure techiques for improving anorexia nervosa treatment"

Directors: Dr. José Gutiérrez Maldonado i Dra. Marta Ferrer Garcia

Programa de Doctorat: Psicologia Clínica i de la Salut

Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

Dia i hora de defensa telemàtica: Dimecres 21 de juliol de 2021 a les 9.30 h.

Enllaç Plataforma: PENDENT

Accés públic als actes de defensa telemàtica de tesis doctorals


Comparteix-ho: