Detall

Conferència anual de l'Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)

Destacat | 21-06-2017

Per primera vegada, la conferència anual de l'Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) es va a celebrar a Espanya. Concretament, tindrà lloc a Sevilla entre el 22 i 25 de juny de 2017. Es tracta d'una oportunitat única per connectar amb altres investigadors i terapeutes i conèixer la recerca més recent i innovadora en Teràpia d'Acceptació i Compromís (Acceptance and Commitment Therapy, ACT ), Teoria dels Marcs Relacionals (Relational Frame Theory, RFT), i Ciència Conductual Contextual (Contextual Behavioral Science, CBS) en general. A més de les presentacions d'investigació, la inscripció a la conferència inclou una àmplia oferta formativa amb multitud de conferències, panells de discussió i tallers impartits per investigadors, terapeutes i formadors especialitzats en ACT i altres teràpies de tercera generació.


Per a la conferència d'aquest any comptarem amb un excel·lent planter de conferenciants convidats, incloent a Steven C. Hayes (Universitat de Nevada, Reno), Frans de Waal (Emory University i Yerkes National Primate Center, Atlanta), Carmen Luciano (Universitat d'Almeria ), Paul Gilbert (University of Derby), Alicia Meuret (Southern Methodist University), Dermot Barnes-Holmes (Universiteit Ghent), i Gregory Madden (Utah State University), entre altres. Així mateix, els dies 20 i 21 de juny tindrà lloc la celebració de tallers intensius pre-conferència.


L'idioma oficial de la conferència és l'anglès, si bé en aquesta ocasió part del programa s'oferirà en castellà. A més comptarem amb traducció simultània per a les conferències plenàries i les principals conferències convidades. El termini d'enviament de treballs (tant en anglès com en castellà) està obert fins el 15 de febrer (15 de març per als pòster). https://contextualscience.org/wc15_call_for_submissions">Podeu consultar els tipus de presentació i el procés d'enviament en el següent enllaç: (https://contextualscience.org/wc15_call_for_submissions).