Detall

22 de juliol de 2020 - Acte de Defensa telemàtica de Tesi del Sr. Daniel Sebastián Paredes Ulloa: "Procesos de reflexión conjunta entre docentes. Usos y funciones del mundo virtual"

Tesis | 13-06-2020

Doctorand: Sr. Daniel Sebastián Paredes Ulloa

Títol de la Tesi Doctoral: "Procesos de reflexión conjunta entre docentes. Usos y funciones del mundo virtual"

Directors: Dra. Teresa Mauri Majos i Dr. Marc Clarà Garangou

Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació

Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

Dia i hora de defensa telemàtica: Dimecres 22 de juliol de 2020 a les 16.30 h.

 

Enllaç accés Collaborate:

 

https://eu.bbcollab.com/guest/4010c31676244203bc1edab8753dd940

Accés públic als actes de defensa telemàtica de tesis doctorals