Detall
A tota la comunitat universitària de la Facultat de Psicologia (PDI, PAS i Alumnat)
Destacat | 13-06-2017

Durant els darrers mesos, el Comitè d'Avaluació Interna (CAI) ha elaborat l'autoinforme d'acreditació de l'ensenyament MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA. Un cop elaborat l'autoinforme, cal que el centre en faci una exposició pública a tota la comunitat universitària per tal que es puguin fer les esmenes que es considerin oportunes. L’autoinforme es troba a la pàgina web de la facultat,  https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/275 . Aquí també es troba un formulari a través del qual es poden fer arribar els comentaris o consideracions al CAI. El formulari estarà actiu durant un període de 10 dies naturals, és a dir, fins el proper dia 26 de juny.

 

Agrairem totes les recomanacions i suggeriments que creieu oportunes fer-nos arribar.