Detall
Acreditació del Nivell d'Idioma
Avís | 17-05-2017

En compiment de la Llei 2/2014 de 27 de gener (DOGC 30/1/2014), de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i segons el seu article 211, en acabar els estudis de Grau caldrà acreditar el coneixement amb un nivell equivalent al B2 en alguna de les següents quatre llengües (que són les establertes en les proves d’accés-PAU):

- Alemany

- Anglès

- Francès

- Italià

Per tal de facilitar els estudiants el procediment i que sàpigueu en quin nivell us trobeu, és imprescindible que procediu a realitzar el qüestionari.

 

A partir d’aquest qüestionari, la UB tindrà coneixement de quina és la situació general i també, en el cas de que no tingueu el coneixement suficient, podreu accedir pel mateix web a una Prova de nivell específica de les llengües indicades.

L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB podrà oferir-vos els cursos necessaris de cada llengua per tal d’assolir durant els vostres estudis de Grau el nivell mínim B2 exigit per la Llei.