Detall

ATENCIÓ TRÀMITS I INFORMACIONS DE SECRETARIA

Avís | 17-03-2020

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL

Amb motiu de l'alarma sanitària pel Covid-19, tota la gestió de tràmits, processos, informació, etc. relacionats amb les tasques de la Secretaria d'Estudiants i Docència de Psicologia s'han vist alterats.

La UB està totalment tancada i només es podran fer telemàticament via correu electrònic o a través de diverses aplicacions algunes coses, no totes:

. no hi ha cap comunicació mitjançant  telèfon

. via mail, podeu fer servir -apart dels comptes personals-, els següents com a principals:

. secretaria_psico@ub.edu (assumpes diversos, NO màsters oficials ni mobilitat internacional)

. mastersoficialspsico@ub.edu (només màsters universitaris oficials)

. erasmus-psicologia@ub.edu (només mobilitat internacional)

 

S'intentarà donar resposta i solució a la majoria de temes que es puguin respondre telemàticament, en el temps i forma adequats i pertinents. Es prega no enviar comunicacions ni consultes si no és realment necessari o urgent.

Cal tenir en compte que molts processos i terminis es poden veure afectats. En el període en què la UB estarà tancada queden tots els terminis suspesos, i s'allargaran oportunament de manera que en cap cas resulti perjudici per a l'alumne/a, segons calendari que s'anirà veient durant les properes setmanes i d'acord amb la situació sanitària.

 

Moltes gràcies a tothom.

Secretaria de Psicologia