Detall

Convocatòria de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en l'àmbit de la justícia

Avís | 17-09-2018

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia ha publicat al DOGC núm. 7707, de 17 de setembre de 2018, la RESOLUCIÓ JUS/2081/2018, de 8 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català.

Beneficiaris

Modalitat A: personal de les diferents administracions públiques de Catalunya, sigui quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari i professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració.

Modalitat B: professorat universitari, professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració, estudiants matriculats en programes de doctorat i professionals liberals vinculats a l’àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.

Període

El període en què s'han d'executar les recerques es circumscriu a l'any 2019

Import

L'import per a cada projecte becat és de 5.000 €

Sol·licituds

Tots els tràmits associats al procediment de concessió de les beques, descarregar el model de sol·licitud i l’annex i la seva justificació s’han de realitzar per via telemàtica utilitzant la pàgina web Tràmits gencat.