Detall

Es posen a disposició de la comunitat UB els plans de desescalada del confinament i de contingència de la Universitat de Barcelona

Notícia | 17-05-2020

El Pla de la Universitat de Barcelona de desescalada del confinament preveu que la desescalada s’efectuarà d’una manera gradual, per fases, de forma asimètrica, tenint en compte l’àmbit d’activitat i les condicions físiques de cada centre, i d’acord amb els principis d’actuació següents: en primer lloc, seguint sempre les indicacions de les autoritats competents; en segon lloc, garantint la seguretat i la salut del personal de la Universitat; en tercer lloc, garantint la prestació del servei públic de l’educació superior que la Universitat té legalment encomanat, mitjançant la docència, la recerca i la transferència, i finalment, garantint que l’alumnat pugui acabar els estudis.

El document s’ha elaborat tenint en compte la informació disponible fins avui, amb l’aportació de diversos àmbits de decisió i gestió, i s’ha presentat als representants dels treballadors i als delegats de prevenció de la Universitat de Barcelona per a la seva consulta i participació. El pla està subjecte a les modificacions que escaigui en funció de l’evolució de la pandèmia i de les instruccions i recomanacions de les autoritats competents.

Per la seva banda, el Pla de contingència per a la desescalada del confinament, elaborat per l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB (OSSMA), defineix les condicions de seguretat i el procediment que caldrà implementar per al retorn a l’activitat presencial a les instal·lacions i edificis de la UB en les diferents fases. Està basat en els coneixements i les recomanacions de les autoritats competents, tant de l’àmbit sanitari com de l’àmbit laboral i, per tant, es modificarà en la mesura que variïn aquestes recomanacions. Els dos plans s’aniran omplint de més continguts a mesura que anem avançant en les fases, en especial en relació amb la fase 4.