Detall

Informació, recomanacions i recursos per a l'activitat docent no presencial

Notícia | 08-04-2020

Els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona han elaborat el document Informació, orientacions i recursos per a la docència no presencial a la UB. Es tracta d’una guia en la qual es descriuen les diverses eines que el professorat de la Universitat pot utilitzar per desenvolupar la seva activitat docent a distància i mantenir una comunicació (síncrona o asíncrona) amb els seus estudiants durant el període de suspensió de l’activitat docent presencial. En el document s’ofereixen suggeriments orientatius per poder adaptar les classes presencials a la situació actual, de continuïtat no presencial de la docència. Atesa l’excepcionalitat de la conjuntura, la informació de la guia és dinàmica: s’anirà actualitzant regularment i s’hi incorporaran noves eines i recursos.Comparteix-ho: