Detall

Missatge de l’equip de gestió sobre mesures que afecten l’activitat acadèmica dels diferents ensenyaments de la Facultat

Destacat | 01-04-2020

Benvolguts/des:

Primer de tot, esperem que us trobeu tots bé, i que els vostres éssers estimats també. O si esteu afectats, que sigui lleu. Si teniu alguna afectació més greu, estem aquí per intentar ajudar-vos en el que puguem. En segon lloc, volem agrair-vos, tant als estudiants com al professorat, l’enorme esforç d’adaptació que esteu fent aquests dies i valorem la vostra comprensió.

Aquest missatge és per informar-vos que donada la situació excepcional deguda a la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la malaltia COVID-19, els responsables de les diferents titulacions oficials que s’imparteixen a la facultat de Psicologia (cap d’estudis i coordinadors de màsters) i l’equip deganal hem acordat (segons directrius per tots els centres) que:

  • Els estudiants es poden acollir a l’avaluació única fins al final del període de docència, encara que prèviament tinguin alguna evidència/prova de l’avaluació continua. El procediment per acollir-se a l’avaluació única serà el mateix que es feia abans d’aquesta situació excepcional.
  • Vetllar per l’equilibri del volum d’activitats, exercicis o treballs que demana el professorat de les diferents assignatures que està cursant l’estudiant en el seu grup/itinerari/curs per evitar-li la saturació de treball. En aquest context que estem vivint de docència no presencial sobtada, en molts casos, la tendència és demanar als estudiants més tasques per compensar la docència que s’havia planificat de forma presencial. De la mateixa manera, els estudiants han de tenir present que el professorat també s’està adaptant a un nou escenari de docència virtual no previst i que està més exposat a consultes contínues, tutories i atenció personalitzada de manera més intensa.

 

Molt cordialment,

Equip de gestió