Detall

Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2017-2020

Notícia | 29-11-2018

Ja s’ha publicat el Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2017-2020, aprovat pel Consell de Govern de la UB el 14 de febrer de 2018. Aquest tercer Pla, que té l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana i la promoció del multilingüisme a la UB, presenta dues novetats: 1) abasta tot el mandat del Rectorat actual i 2) s’articula al voltant de tres línies estratègiques: competències lingüístiques, qualitat lingüística i usos lingüístics. En aquesta edició, s’han previst seixanta-una accions sota la responsabilitat del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i la implicació de sis rectorats més.  

Podeu accedir al Pla en tres versions lingüístiquescatalàcastellà anglès.

I encara un altra novetat: el desplegament d’aquest Pla ha permès desenvolupar el catàleg de tots els serveis i recursos que ofereix la Universitat per als membres de la comunitat universitària. Aquest catàleg també es pot consultar per col·lectius: alumnatPDI i PAS.