Detall
Sol·licitud del Títol de Grau
Avís | 24-07-2017

Sol•licitud de títol de Grau per Internet
La Universitat de Barcelona comunica per correu electrònic als seus alumnes de grau la finalització dels seus estudis. A partir d'aquest moment, els alumnes podran demanar el títol de Grau de Psicologia amb una aplicació.

Pagament

Per tal d'obtenir el títol, cal abonar-ne els drets d'expedició.

L'aplicació permet abonar el títol amb targeta de dèbit o crèdit.

També és possible pagar amb rebut. En aquest darrer cas, es podrà imprimir el document de pagament i fer el pagament amb codi de barres a les entitats bancàries col·laboradores. El nostre sistema informàtic s'actualitza una setmana després de l'abonament. Tot i que estigui pagat, durant uns dies apareix el missatge de "no pagat".

Resguard del Títol
Una vegada feta la sol•licitud i el pagament (vegeu taxes), els alumnes s'hauran de dirigir a la secretaria per lliurar la documentació:

* 2 fotocòpies del DNI/NIE/passaport

* comprovant de pagament (en els casos de pagament amb rebut)

* carnet de família nombrosa (si escau)

La secretaria expedeix al moment de rebre la documentació el resguard del títol. El Diploma estarà disponible en un any aproximadament.