Detall
Trobada del projecte ERASMUS-PROVA
Notícia | 28-05-2017

Durant els dies 30 i 31 de maig ha tingut lloc a la Facultat de Psicologia la segona trobada del projecte Erasmus + PROVA (preventing the radicalisation of juvenile offenders in prison and in probation). PROVA és un projecte liderat per la Universitat de Florència i amb la col·laboració de Aufbruch (Berlin), LabCOM i Fundació Giovanni Michelucci (Florència), Psiterra (Iaisi), i el Grup d'Estudis en Psicologia Cultural, Comunitària i Política (GECCiP) del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia de la UB.

L'objectiu del projecte PROVA és promoure a nivell europeu, indicadors i reflexions per a la millora de polítiques publiques orientades a la prevenció de la radicalització violenta de menors i joves adults que es troben sota mesures penals.

PROVA començar al desembre de 2016 i finalitzarà al novembre de 2018. Actualment el projecte es troba finalitzant la seva primera fase, de mapatge d'organitzacions, projectes i bones pràctiques dedicats o interessats en la prevenció de la radicalització violenta de menors i joves adults que es troben sota mesures penals. L'objectiu d'aquesta segona trobada és la posada en comú dels resultats d'aquesta fase.

De la nostra Facultat, participen en el projecte com a equip investigador: Moisès Carmona (coordinador), Rubén David Fernández, Andrés Di Masso, Pep García-Bores, Javier Serrano i Carmen González.

Per seguiment actualitzat del projecte es pot veure http://www.provaproject.org