La Facultat

la facultat subhome

La Facultat de Psicologia va constituir-se com a tal l’any 1983. Els professors i investigadors i el personal d'administració i serveis de la Facultat intentem oferir una formació àmplia i adequada als nostres estudiants, tant de grau com de postgrau, amb atenció especial a la millora continuada de la qualitat docent i dels serveis i infraestructures de suport a la docència (aules d’informàtica, laboratoris, mitjans audiovisuals, tutorització, formació pràctica a la Facultat i a altres centres i institucions), i a l’adaptació dels nostres programes als paràmetres que marca l’espai europeu d’educació superior.

La Facultat de Psicologia disposa d’una oferta docent àmplia, que consta d’un grau (acreditat en grau d’excel·lència), sis màsters universitaris (cinc dels quals acreditats amb excel·lència), i cinc programes de doctorat, a banda d’un extens ventall d’oferta en màsters i títols propis molt consolidats.

La Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona és entre les cent cinquanta millors facultats del món d'acord amb el QS World University Rankings del 2017. L'any 2016 el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona va obtenir l’acreditació amb excel·lència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

La nostra recerca té per objectiu contribuir a resoldre problemes en el context educatiu (trastorns de l’atenció i del comportament, ansietat als exàmens, interacció entre alumnat i professorat, dislèxia, discalcúlia, etc.), social (violència, seguretat viària, màrqueting, gestió ambiental, comunicació en les organitzacions, etc.) i de la salut (trastorns psicològics, dolor crònic, envelliment, etc.), a més d’aprofundir en el coneixement dels fonaments biològics, psicològics i socials del comportament humà. 

Comparteix-ho: