Preguntes freqüents

Quins Màsters Universitaris Oficials ofereix la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona?

El proper període de preinscripció s'obrirà a l'abril de 2016 (aproximadament i segons cada màster). Les preinscripcions s'hauran de formalitzar emplenant el formulari que trobaràs a la pàgina de cada màster. Rebreu un comprovant de preinscripció en el mateix moment.

El pagament de la taxa de preinscripció (30,21 €) és obligatori. La candidatura no es tindrà en compte dins el procés de selecció sense haver rebut previàment el pagament d'aquesta taxa. Dins el formulari de preinscripció trobareu la manera de fer el pagament

En el mateix espai de preinscripció trobareu uns camps on adjuntar tota la documentació requerida perquè el coordinador avaluï la candidatura. No s'acceptarà cap candidatura una vegada hagi finalitzat el període de preinscripció indicat. Les candidatures incompletes no s'avaluaran.

Encara que no hagis obtingut el titol de Grau, Llicenciatura o equivalent pots formalitzar la preinscripció. Es recomana incloure aquesta informació a la carta de motivació per tal que el/la coordinador/a ho tingui en compte a l'hora d'avaluar la teva candidatura. A l'hora de la matricula, en el cas de ser acceptat/ada, si que serà imprescindible presentar el resguard del títol.

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, s'enviarà una carta de resolució al/a la  candidat/a indicant el seu estat (acceptat/ada, denegat/ada o llista d'espera).

En el cas de ser acceptat/ada al màster, a través de la carta d'acceptació, rebreu tota la informació relativa a les tutories i la matrícula. La realització de la tutoria serà imprescindible per poder formalitzar la matrícula. La tutoria es realitzarà en el departament de la Facultat de Psicologia amb el tutor assignat durant els dies i horari indicats, on s'escolliran els mòduls a matricular. La tutoria haurà d'estar autoritzada pel tutor o tutora abans de realitzar la matrícula.

Qualsevol canvi que es vulgui efectuar en la tutoria o en la matrícula haurà de ser autoritzat pel coordinador/a o tutor/a del màster. No es farà cap canvi sense prèvia autorització.

L'anul·lació d'una assignatura, mòdul o matrícula s'haurà de sol·licitar igualment a través d'aquesta sol·licitud. L'anul·lació serà sempre sense dret a devolució d'import, només serà a efectes acadèmics.

Si per la raó que fos penses que no podràs fer efectiva la teva matrícula en el màster, agrairíem que ens ho comuniquis com més aviat millor. Això ens permetria oferir la plaça vacant a altres sol·licitants que es trobin en llista d'espera. Pots comunicar-ho a través de mastersoficialspsico@ub.edu 

Informació de la facultat sobre les taxes.

A l'hora de formalitzar la matricula se us lliurarà un resguard per poder fer el pagament corresponent dels crèdits matriculats. En el cas d'haver sol·licitat una beca, ja sigui la Beca General (MECD) o una Beca a l'estranger, s'haurà d'indicar en aquest mateix moment.

Per a més informació segueix el següent enllaç:  http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/#*sec1_III

En el cas d'haver sol·licitat la Beca General, l'estudiant ho haurà d'indicar a l'hora de formalitzar la matricula. L'alumne/a constarà com a becari/becària condicional fins que arribi el moment de la comunicació de les resolucions per part del Ministeri d'Educació i Cultura i Esport (MECD). L'alumne/a pagarà les taxes obligatòries, quedant pendent la resta de l'import. En el cas que la Beca li sigui denegada, l'alumne/a haurà d'abonar la resta de l'import presentant-se en la Secretària de la facultat on recollirà el corresponent resguard.

Per a més informació segueix el següent enllaç: http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle/gralmob/requisits.htm

En el cas que es vulgui cursar el Doctorat existeixen dos camins diferents:

a) Master Universitari i Oficial UB + Doctorat. Seguint aquesta opció es cursaria el Màster Oficial a la UB d'un o dos anys (60, 90 o 120 crèdits ECTS) obtenint el Títol de Màster Oficial, i posteriorment s'iniciaria el Doctorat.

b) 60 crèdits de Màster Universitari Oficial UB + Doctorat. Seguint aquesta opció es cursaria el mínim de crèdits exigits per poder accedir als estudis de Doctorat corresponents a Màster Oficial a la UB (60 crèdits) sense obtenir el títol de Màster Oficial, i seguidament es cursaria el Doctorat.

Per a més informació segueix el següent enllaç.

El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona, i com a tal té usos institucionals i administratius. En la docència universitària s'utilitzen el català i el castellà com a llengües oficials de Catalunya.

El professorat i l'alumnat tenen dret a expressar-se oralment i per escrit en la llengua oficial que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que utilitzi el professor.

Els Serveis Lingüístics de la UB ofereixen als nous estudiants un programa d'acolliment lingüístic amb una àmplia oferta de possibilitats per aprendre la llengua catalana. S'ofereixen cursos gratuïts de català per a principiants.

En el cas de tenir estudis previs estrangers, una vegada hagis estat acceptat/a, hauràs de sol·licitar l'autorització del rector per poder procedir a la matrícula. En el cas de ser acceptat/da se us indicarà els passos a seguir. Abans de formalitzar la matrícula haureu d'haver rebut aquesta autorització i haver pagat la taxa corresponent (consulta taxes).

Per a més informació segueix el següent enllaç.

En el cas de tenir estudis previs estrangers necessitaràs traduir la documentació (títol i certificat de notes). Els documents expedits en idioma estranger, diferent de l'anglès, hauran d'anar acompanyats de la corresponent traducció oficial al català o castellà, que es podrà efectuar:

  • Per Traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya
  • Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l'Estat Español a l'estranger
  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document

Per a més informació consulta el següent enllaç: http://www.atijc.com/es/default.htm.

En el cas que hagis finalitzat el màster, havent superat tots els mòduls necessaris i ja visualitzis totes les notes en el teu expedient ja pots tramitar el teu títol de màster oficial. La documentació necessària a aportar serà:

  • DNI o passaport original
  • 2 còpies del teu DNI o passaport
  • abonar les taxes corresponents (consultar taxes)


Autorització en el cas de no poder venir personalment. En el cas que no puguis venir personalment a tramitar el teu títol hauràs de deixar autoritzada a una altra persona a través d'un escrit indicant el teu DNI o passaport i el DNI o passaport de la persona autoritzada. És imprescindible que la persona autoritzada aporti:

-2 còpies compulsades del teu DNI o passaport

-abonar les taxes corresponents (consultar taxes)

 

En el cas que necessiteu allotjament a la ciutat de Barcelona, la Universitat us facilita el contacte amb diferents entitats que us poden donar aquest servei.

Per a més informació consulteu el següent enllaç

No estan obligats a sol·licitar visat d'estudis ni permís de residència els estudiants procedents dels països relacionats a continuació, independentment de la durada de la seva estada: Unió europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa.

Els estudiants ciutadans de països no inclosos a la relació anterior heu d'obtenir un visat d'estudis abans de sortir del vostre país. Us en podeu informar i fer els tràmits a l'ambaixada o al consulat espanyol més pròxim al vostre lloc de residència.

Trobareu més informació consultant el següent enllaç

 L'assegurança escolar és obligatòria per a tots els estudiants menors de 28 anys, si bé l’assegurança escolar cobreix tot l’any en què l’estudiant compleixi aquesta edat. L'abonament de la quota corresponent s'haurà de fer en el moment de la matricula. Si no ets estudiant de la Unió Europea, també hauràs de tenir la Targeta d'Estudiant Extracomunitària, sempre que cursin estudis universitaris de grau mitjà, superior o doctorat a Espanya i fins l'edat de 28 anys.

A partir dels 28 anys els estudiants no estan coberts per l’assegurança escolar obligatòria. Aquests estudiants han de contractar una assegurança voluntària per tal de tenir cobertura per qualsevol accident que puguin tenir, tant en els recintes universitaris com en les empreses o institucions, en cas de fer-hi pràctiques, mentre no hi hagi una relació laboral.

 

  • Serà obligatori contractar l’assegurança voluntària (els alumnes amb 28 o més anys) durant el curs acadèmic que matriculeu l’assignatura de Pràcticum o Pràctiques (segons quian sigui la denominació en cada màster)

 

Per a més informació consulteu el següent enllaç

Comparteix-ho: