Universitat de Barcelona

Grau de Psicologia

Pla d'acció tutorial

Què?

L'acció tutorial té com a finalitat acompanyar, orientar i assessorar els estudiants en el seu pas per la universitat. El PAT, doncs, és un servei dissenyat per assolir aquestes funcions.

A qui s'adreça?

El PAT de la Facultat de Psicologia està especialment adreçat als estudiants de primer curs per tal de facilitar la seva integració al sistema universitari.

Com funciona?

El dia de la Jornada de Benvinguda, previ a l'inici oficial del curs, els estudiants de primer coneixeran el seu tutor-professor i mantindran la primera reunió amb ell/a. Per a la resta del curs, aquest/a serà el/la profesor/a de referència a qui poden acudir en cas que els calgui orientació o assessorament en relació al Grau de Psicologia. 

Tutoria entre iguals

A més del professor tutor, el PAT incorpora també la figura de l'estudiant tutor. Aquest és un estudiant de tercer o quart curs que també participa en l'acompanyament de l'estudiant de primer. L'estudiant tutor, per la seva recent experiència com a alumne nouvingut, aporta un coneixement més vivencial a la tutoria que pot facilitar la comunicació amb els estudiants de primer, i així contribuir a què la seva integració sigui més satisfactòria.

La participació dels estudiants tutors es reconeix amb 3 crèdits optatius.

Contacte

La coordinadora del PAT és la professora Elizabeth Gilboy Rubio (pat.psicologia@ub.edu)
Comparteix-ho: