Universitat de Barcelona

Grau de Psicologia

MATRICULA 2018-2019. Alumnes de 2n curs i següents. Setembre 2018

És important que llegiu totes les informacions d'aquesta pàgina (dia matrícula, especificacions, pagament, beques, normatives, etc.)

 

Curs 2018-19 - Calendari de matrícula

El període de matrícula serà els dies 5, 6, 7 i 10 de setembre de 2018.
 

Criteris d'assignació de data i hora de matrícula
L’ordre de matrícula s’ha realitzat en funció del nombre de crèdits superats fins a la convocatòria de juny/juliol de 2018. En cas d'empat a crèdits, per millor mitjana d'expedient acadèmic. S’han tingut en compte també els crèdits matriculats i previsiblement superats en el cas d’alumnes de mobilitat dels quals encara no s’ha rebut el certificat acadèmic amb les notes.

 

Data i hora de matrícula - setembre 2018    

 

LLISTAT DE DIA I HORA     NOU

 

Les activitats docents del curs 2018-19 començaran el dilluns 17 de setembre de 2018. Veure calendari al web:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4453477/25


ATENCIÓ: la matrícula de Grau és ANUAL. Han de matricular-se les assignatures de primer i de segon semestre. Els horaris i plans docents de totes les assignatures podeu consultar-los al web:

 https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4453477/26

 

Matrícula

La matrícula es formalitzarà per internet a partir del dia i l’hora que us correspongui. Cal anar al Món UB i a l'enllaç d'Iniciar Automatrícula:    http://www.ub.edu/monub/ o bé al banner Automatrícula

 

En cas de fer la matrícula a la Facultat, haureu de personar-vos a l’aula d’informàtica 2201 (vagó 2, 2n pis) el dia i l’hora assignats d’acord amb el llistat anterior.

La data límit del procés de matrícula serà el dia 10 de setembre a les 23:59 h. En cas d'escollir el pagament en efectiu, haureu de realitzar el pagament a les entitats bancàries que consten al resguard, en un termini de 7 dies des de la data de matrícula. Podeu triar l'opció de pagament fraccionat (en 3 terminis o en 7 terminis).
Si heu escollit el pagament domiciliat, us descomptaran l'import directament del vostre compte bancari, a partir d'un mínim de 7 dies des de la data de matrícula. VEURE INFORMACIÓ DE PAGAMENT MÉS ABAIX

La carpeta, amb informació important pel que fa sobretot a la normativa acadèmica i econòmica, la trobareu al Punt d’Informació (Consergeria) de la Facultat. Disponible a partir del 3 de setembre de 2018.

Les diferents normatives de la UB relacionades amb la matrícula (permànencia, econòmica, avaluació, etc.) an disponibles a la pàgina web de Món UB:

http://www.ub.edu/acad/noracad/

 

 

Especificacions

Els i les alumnes que ja s'hagin matriculat (al final del juliol) amb motiu de la seva marxa de mobilitat internacional durant el 1r semestre o durant tot el curs, no han de tornar a fer de moment cap matrícula, llevat únicament d’algun cas especial en què estigui pendent de l’assignació de Pràctiques i vulgui afegir-ho a la matrícula ja feta; en tot cas, la plaça de pràctiques queda guardada i sempre es podria matricular en tornar de la mobilitat (a febrer 2019) o en algun altre moment via on-line si ens ho demana a Secretaria.

Els i les alumnes que marxin de mobilitat al 2n semestre del curs 2018-19, hauran de fer ara en el període d'automatrícula la inscripció de les assignatures de 1r semestre que cursaran aquí a UB. A partir del 17 de setembre podran passar directament per Secretaria per completar la matrícula amb les assignatures de mobilitat de 2n semestre.

 

Especificacions d'algunes assignatures i requisits

  • Pràctiques externes. IMPORTANT. L’assignació de les places demanades en la preinscripció feta durant juny-juliol serà entre els dies 3 i 4 de setembre. Les assignacions i grups de pràctiques finalment no es carregaran directament en la matrícula que comença el dia 5, sinó que haurà de seleccionar-se l'assignatura de "Pràctiques en Centres", i tenir en compte el grup concret del centre assignat (M1, M2 M3 o M4). En els casos en què l’assignació sigui feta amb posterioritat al dia i hora de matrícula, amb motiu de no haver aconseguit plaça inicialment, si escau, sempre es podria fer ampliació de matrícula en dies posteriors a Secretaria, incloent les Pràctiques un cop assignat el centre.
  • Psicologia i Professió. Requisit: tenir superats 108 crèdits obligatoris. 
  • Treball Fi de Grau. Requisit: tenir superats 180 crèdits obligatoris i matricular tots els crèdtis que falten per acabar el Grau.
  • Assignatures optatives. En el moment de matrícular-se caldrà seleccionar la Menció que voleu cursar. Requisit: tenir superats 144 crèdits obligatoris.
  • Treball pràctic. Assignatura optativa. Matrícula directament a Secretaria entre el 17 i el 28 de setembre, d'acord amb la informació al web:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4453477/8 

 

Matrícula de més de 60 crèdits  

El nombre mínim de crèdits a matricular per curs acadèmic és de 18. El nombre màxim de crèdits a matricular és de 60. En determinats casos, la cap d'estudis podrà autoritzar la matrícula de més de 60 crèdits, i màxim fins a 72 crèdits.

El criteri general per a la concessió és estricte:

. Si en el curs anterior (2017-18) l'alumne/a ho ha superat tot o com a màxim li han quedat pendents 6 crèdits: sí es permet matricular fins a 72 crèdits.

. Si a l'alumne/a li han quedat pendents en el curs anterior (2017-18) més de 6 crèdits: no es permet.  En tot cas, caldria tornar a demanar-ho per al 2n semestre en el període d'ampliació (febrer 2019), sempre que el rendiment del 1r semestre hagi estat bo, i tornés a ser valorat per la cap d'estudis.

 

SOL·LICITUD i TERMINIS  

Termini de petició: del 3 d'agost al 3 de setembre a les 15.00 h.   FORMULARI TANCAT

Pàgina de Tràmits Administratius:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/tramits-administratius

RESOLUCIÓ + 60 CRÈDITS       NOU !!

 

Canvis de grup

El període de canvis de grup d'assignatures obligatòries de 1r semestre serà entre el 5 i el 13 de setembre, d'acord amb la informació, instruccions i procediment que s'indicaran arribat el moment. Veure web: 

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/canvis-de-grup

FORMULARI TANCAT

Anar al web de Tràmits administratius::

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/tramits-administratius

 

 

 

 BEQUES: Beca General i Beca Equitat

Matrícula condicional com a becari/becària

Si vols matricular-te com a becari condicional, cal consultar la informació al web
Més informació: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/index.html

 

Sol·licitud de Beca General

La convocatòria 2018-19 de la Beca general per part del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha estat ja publicada en el BOE de 16/8/2018.

Procediment de petició:

Seu electrònica dins el web del Ministerio:

https://sede.educacion.gob.es

O mitjançant el web de l'AGAUR:

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-de-caracter-general-del-Ministeri-per-a-estudiants-que-cursin-estudis-postobligatoris-per-al-curs-2018-2019-GRAL

TERMINI: del 17 d'agost fins al 15 d'octubre de 2018, inclós.

 

 

 

ATENCIÓ: Els/les alumnes que hagin gaudit de la Beca general en el curs 2017-18 hauran de demanar-la de nou per a 2018-19 abans de la matrícula, no es carrega a la matrícula per defecte. Si no ha estat demanada, NO podran fer la matrícula com a becaris/becàries condicionals.

 

Beca Equitat

 

Per a altres nivells de renda es pot demanar la beca Equitat per gaudir d’un descompte en el preu de la matrícula. Ja ha estat convocada en data 5 de juliol de 2018. Amar a la informació del web:

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/index.html

 

 

CAL DEMANAR SEMPRE LES DUES BEQUES: LA BECA GENERAL DEL MINISTERI I LA BECA EQUITAT DE LA GENERALITAT

 

 

Preu i modalitats de pagament

PREU

El preu del crèdit es manté en 35,77 euros. Consulteu les diverses formes de pagament  

 

Modalitats de pagament setembre 2018

MODALITATS DE PAGAMENT

 

Informació al web:

http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html

DECRET DE PREUS 2018-19

 

Bonificacions i exempcions de matrícula

Els/les alumnes que tingueu dret a exempcions de matrícula (família nombrosa, col·lectius d'especial protecció, etc) haureu de fer-ho constar a la matrícula i presentar la documentació acreditativa a la Secretaria de la Facultat, al més aviat possible a partir de la data de matrícula.

No caldrà presentar cap document si en el moment de fer la matrícula doneu el vostre consentiment per tal que la UB pugui accedir al vostre expedient electrònic digital.

Consultar la informació:

 http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html#exempta

 

Comparteix-ho: